Ondersteuning MKB

Kleine en middelgrote bedrijven onderscheiden zich door hun specialisatie. In een uitgekiend productieproces, in een uniek concept of in kennis en ervaring.

MKB-bedrijven kunnen echter niet achterover leunen; als het niet de klant is, dan is het wel de concurrentie die hen vraagt zich te blijven ontwikkelen. Dat betekent dat er tijd gestoken moet worden in bijvoorbeeld het halen van een veiligheidscertificaat, een gestroomlijnd werkproces of een consequent debiteurenbeheer. Dat vraagt veel van de eigen medewerkers, naast hun vaste taken. Ik kan behulpzaam zijn door in korte tijd die volgende stap voor het bedrijf in de steigers te zetten.

Ook als u tijdelijk een capaciteitsprobleem hebt, kan ik u van dienst zijn. Vaak is het moeilijk om daar op korte termijn een oplossing voor te vinden, omdat er kennis nodig is van meer dan één functiegebied, zoals:
  • administratie, met jaarrekening, belastingaangiftes en salarisverwerking
  • financiën, voor investeringsbeoordelingen en kasstroombeheer
  • verzekeringen, van auto tot diverse aansprakelijkheden
  • personeelszaken, inclusief werving en selectie, arbo en ziekteverzuimbegeleiding
  • juridische aangelegenheden zoals statuten en voorwaarden

De afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met alle bovengenoemde aspecten. Ik kan daarom snel inspringen of ondersteunen waar nodig.