Salarisadministratie

De salarisadministratie wordt door ondernemingen vaak uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Door standaardisatie kan dat ook tegen acceptabele en soms zelfs zeer lage kosten. Toch kan deze uitbesteding duur uitpakken, als er een kloof is tussen de kennis van de onderneming over salarisverwerking en de kennis van de salarisverwerker over de onderneming: één verkeerd begrip over de toe te passen cao kan leiden tot een te hoge premie of te geringe verrekening. Of fouten, wat door zowel werkgever als werknemer meestal als erg vervelend wordt ervaren.

Mijn toegevoegde waarde is dan ook om de aard van de dienstverbanden en vergoedingen, de toe te passen cao en de wetgeving precies op maat te verwerken. Dat kan in het pakket Exact, met als output de salarisspecificaties en de journaalposten. Maar het is ook denkbaar dat u zelf een salarismodule heeft of aanschaft bij uw boekhoudpakket, waarmee ik de werkzaamheden voor u uitvoer.

Inmiddels heb ik ruim 10 jaar ervaring met het zelfstandig verwerken van salarissen, met name onder de cao-LEO (land- en tuinbouw) en de cao voor de (klein)metaal.